APLUS Hakkında

Laboratuvarda Kalite İçin Her Zaman Yanınızdayız...

VISION

Ülkemizde üretimi olmayan kalibratör, internal ve eksternal kontrol serumlarını geliştirmek, Dış Kalite Kontrol Programı Hizmetiyle ulusal bazda bir ilke imza atmaktadır. Yurt dışından benzer ürünlerin ithal edilmesinin önüne geçmenin yanı sıra yurt dışı pazarlarında da benzer ürünler ile rekabet edebilecek ürünler oluşturmaktır.

MISSION

Uluslararası kalite standartları benimseyerek, bilimsel ve etik kurallara bağlı ,sürekli gelişime açık, müşteri ve çalışan memnuniyeti en üst düzeyde tutarak doğru, güvenilir ve tarafsız üretim yapmak.

OUR QUALITY POLICY

Aplus Diagnostics,

IVD alanında yaptığı %100 yerli üretim İç Kalite Kontrol Materyelleri, Dış Kalite Kontrol Materyelleri, Kalibratörler ve Dış Kalite Kontrol Programı Hizmetiyle ulusal bazda bir ilke imza atmaktadır. Yurt dışından benzer ürünlerin ithal edilmesinin önüne geçmenin yanı sıra yurt dışı pazarlarında da benzer ürünler ile rekabet edebilecek ürünler oluşturmaktır.

Kalite yönetim sistemi dokümantasyonunu bilen ve uygulayan personel ile uluslararası standartlara uygun cihaz, sarf malzeme ve hammadde kullanarak, bilimsel ve etik kurallara bağlı kalarak hızlı, güvenilir ve uluslararası standartlarda ürün geliştirmeyi hedeflemektedir.

Personelin kurum içi ve kurum dışı sürekli eğitimi ile bilgi, beceri ve yetkinliği üst seviyede tutulmaktadır. Aplus Diagnostics personeli güvenli üretim sahasında doğruluk, tarafsızlık, gizlilik ve Kalite Yönetim Sistemi ilkelerine bağlı kalarak görevlerini yerine getirmektedir.

Aplus Diagnostics, Kalite Yönetim Sistemi’nin yürütülmesi ve sürekli geliştirmeye açık, ilke ve prensiplerle tüm hizmetlerinde, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini sağlamayı hedeflemektedir. Tüm iş süreçlerinde iyi laboratuvar uygulamaları, meslek ilkeleri, etik kuralları, yerel mevzuat şartları ve TS EN ISO 9001: 2015 uluslararası standartları referans alarak, tüm bunlara uyacağını taahhüt etmektedir.